välkommen till det smarta sjukhuset

komplett patientöverblick i en sökning

VÄLKOMMEN TILL DET SMARTA KONTORET

HYLLA DET PAPPERSLÖSA KONTORET - GÖR STORA BESPARINGAR

välkommen till den smarta ekonomi- avdelningen

Approve-it; Nordens mest använda lösning för elektronisk fakturahantering

Välkommen till KIBI

TILLGÅNG TILL SNABB OCH KORREKT INFORMATION!
Oavsett inom vilken typ av organisation du arbetar, kan vi förbättra dina informationsprocesser genom att ge dig tillgång till snabb och felfri information i rätt tid. Våra lösningar höjer kvaliteten på informationen och samtidigt kapar kostnader. Det är där vi gör skillnad.
Tack vare våra ”smarta” lösningar kan du förbättra dina informationsprocesser.

VI HJÄLPER ORGANISATIONER ATT ARBETA SMARTARE

 

APPROVE-IT Faktura-
hantering

APPROVE-IT VÄSSAR KVALITETEN OCH SÄNKER KOSTNADERNA
Genom att hantera dina leverantörsfakturor elektroniskt, kan du förbättra dina ekonomiska och administrativa processer och samtidigt sänka kostnaderna.
Ytterligare besparingar kan åstadkommas genom automatiska processer för datainmatning, matchning av inköpsorder, utläggs- och kontraktshantering.

VÄLKOMMEN TILL DEN SMARTA EKONOMIAVDELNINGEN

 

KLINISKA LÖSNINGAR

ÅTKOMST TILL ALL PATIENTINFORMATION I EN SÖKNING
Visste du att EN enda sökning kan ge dig omedelbar åtkomst till ALL relevant patientinformation som dokument, EKG, bilder, videor, ultraljud med mera?
Förvissa dig om hur du kan få en total patientöverblick! Det bidrar till en ökad patientsäkerhet, vårdkvalitet och en tryggare arbetsmiljö.

VÄLKOMMEN TILL DET SMARTA SJUKHUSET

 

INFORMATIONS-
HANTERING

SÄKER INFORMATIONSTILLGÅNG OCH BÄTTRE BESLUTSSTÖD
Varför inte hoppa över den traditionella pappershanteringen och gå över till en papperslös kontorsmiljö, där inkommande dokument lagras elektroniskt och säkert, enkelt delas med andra och nås genom en knapptryckning?
Tänk dig en värld där du har omedelbar åtkomst till kritisk information som du behöver när beslut fattas i realtid – allt tillgängligt på din dator.

VÄLKOMMEN TILL DET SMARTA KONTORET

 

KIBI ON YOUTUBE

MOVIE TIME
Some short movies explaining what we do
mer film

N.I.C.E

img2
VAD NICE BETYDER FÖR OSS
Vi stöder Unicef och Hållbara Hav. Läs mer om våra åtaganden.
Läs mer

News

NEW WHAT'S UP 350x194
NYHETER OM OCH FRÅN KIBI

Läs om vad som hänt och händer.

Läs mer