Logotype
Logotype
Logotype

För att kunna bedriva en effektiv vårdverksamhet måste man ha stabila och pålitliga system som hanterar all viktig dokumentation. Med våra tjänster får du en enhetlig och heltäckande lösning. Med vår dokumentvisare granskar du patientinformationen, tolknings-och klassificeringstjänster ger dig de rätta beslutsunderlagen och våra skanners skapar digitala dokument av tryckt vårdinformation.

Heltäckande tjänster inom
Medical Documentation


Dokumentvisning i KIBI Media

Nu kan du granska dokument från olika tidpunkter, justera och rätta till bilder och spara ändringen för framtida visning – utan att originalbilden ändras.

Med den nya dokumentvisaren kan du räkna med ett starkt stöd i ditt dagliga vårdarbete. Du kan granska dokument från olika tidpunkter, justera och rätta till fel – rotera eller vända bilder och spara ändringen för framtida visning – utan att originalbilden ändras. Vidare ger dokumentvisaren dig stöd för digitaliserad patientdokumentation samt digital information i alla system. Med andra ord: du kan arbeta med dokumentvisaren i trygg vetskap om att den interagerar med just din medicinska utrustning och vårdsystem.

Dokumentvisaren integrerar med alla dina system och självklart kan du bygga på med tilläggspaket för bildredigering, videofångst mm – allt för att skapa ett verktyg som tillgodoser kraven på dagens moderna medicinska bildbehandling med högsta möjliga fokus på patientsäkerhet.

Med ett tydligt gränssnitt kan du arbetare tryggare
Tydlighet, effektivitet och trygghet är de tre grundvalar som dokumentvisaren vilar på. Genom en stabil teknisk plattform och ett maximalt tydligt gränssnitt kan du enkelt navigera dig igenom dokumentvisaren utan att tappa fokus på informationen som visas. Naturligtvis stöder dokumentvisaren de allra flesta bildformat inklusive PDF och TIFF.

KIBI Dokumentvisare i korthet:
• Hanterar fullständig medicinsk historik, EKG, bilder, videor, ultraljud, labbresultat och diagnostiska rapporter.
• Samla in, klassificera och indexera alla inkommande dokument och länka till patientjournalen. Innehåller den senaste integrations- och lagringstekniken som XDS och VNA

Produktblad
Produktblad
Dela sidan
Facebook Linkedin

Tolkning & klassificering

Snabb och enkel åtkomst till viktig information.

Tolkning och klassificering
Klassificera och indexera insamlad information för en snabb och enkel åtkomst till viktig information – var som helst och när som helst. Med våra tolknings- och klassificeringstjänster är du i trygg vetskap om att du hanterar vårddata på rätt sätt. Med bearbetning av det skannade materialet via OCR teknik kan man få en mer detaljerad klassificering, med mindre arbetsinsats, av de medicinska handlingarna. Kan även med fördel användas för administrativt material som personalakter eller redovisningsdokument.

Dela sidan
Facebook Linkedin

Scanners

Skanna, samla in, lagra och dela dokument och vårddokumentation med dina övriga vårdsystem. KIBI är marknadsledare inom scanners med speciallösningar för vården.

Digitaliseringen är här!
Men vården måste även kunna hantera miljontals tryckta dokument som personalakter, remisser, komplementjournaler, restjournaler osv. KIBI är marknadsledande inom scanners för vården, med 15 landsting som använder våra lösningar. Hos oss kan du få hjälp med både högvolymscanning och decentraliserad scanning. Vi underlättar och effektiviserar din dagliga verksamhet. Vi kan leverera både hårdvaran i form av scanners, och mjukvara i form av tjänster som kan både indexera och klassificera informationen i scanningen. Scanna, samla in, lagra och dela dokument/vårddokumentation med dina övriga vårdsystem.

Dela sidan
Facebook Linkedin

Hur kan vi hjälpa dig?

Logotype

KIBI bidrar till en bättre vård i hela Norden. Våra lösningar för medicinsk dokumentation och diagnostik används i dag på fler än 100 nordiska sjukhus och vårdcentraler av alla storlekar inom primärvården, öppenvården och slutenvården.

Adress
Sveavägen 155
S-113 46, Stockholm
+46 (0)8 519 33 700
info@kibi.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skriv in koden: captcha

Följ oss

Linkedin LinkedIn