Logotype
Logotype
Logotype

Nya utsikter för norrbotten med KIBI Media

När Landstinget i Norrbotten (NLL) bestämde sig för att satsa på ett nytt system för medialagring kopplat till patientjournalen behövde man inte titta långt. Med KIBI’s scanningsfunktion redan implementerad i verksamheten, var NLL tidigt ute med att undersöka om KIBI även kunde erbjuda en funktion för fångst och visning av medicinska bilder och video samt vårddokumentation. Lösningen blev KIBI Media.
Torbjörn Wikström är verksamhetsutvecklare på Landstinget i Norrbotten sedan 2011. Han arbetar med förvaltningsutvecklingen av IT-system inklusive NLL:s interna/externa webbplatser och Mediaarkiv.
-NLL började titta på en medialösning redan 2009 och när jag kom in i verksamheten hade man bestämt sig för KIBI Media. Behovsbilden var tydlig. Vi efterfrågade en modern och trygg mediahanterare som kunde tillgodose hela verksamhetens behov på sjukhusen i Gällivare, Kalix, Kiruna, Piteå och Sunderbyn samt hälsocentralerna i landstingets upptagningsområde, berättar Torbjörn Wikström.

Kraven var omfattande. Miljontals befintliga bilder, filmer och dokument skulle nu hanteras av en medialösning och även kunna möta behoven/kraven som kännetecknar en modern vårdverksamhet.
Utrullningen skedde etappvis och KIBI Media testkördes bl.a. inom Hudsjukvården och Öron Näsa Halskliniken i Sunderbyn.
– Det är ju egentligen här allt avgörs, när vårdpersonalen testar ny utrustning, system eller verktyg i skarpt läge, förklarar Torbjörn Wikström. Det är då vi verkligen får facit i hand.
En viktig del i beslutet att införa KIBI Media var den webbaserade lösningen och möjligheterna att samköra mediaspelaren med NLL:s befintliga patientjournalsystem.
– Vi använder VAS och vi har inte märkt av några större utmaningar i integrationen med KIBI Media.

Torbjörn ser fler fördelar med KIBI Media:
– Vi ser redan nu att verksamheten här vill kunna använda sig av KIBI Media i utbildningssyfte. Möjligheten att kunna mäta och jämföra bilder och filmer är också något som många avdelningar i sjukhusen visat stort intresse för. KIBI Media erbjuder funktioner som tillåter att redigera och kommentera bilder och videofilmer. Att man kan mäta bildobjekt och jämföra historiskt bildmaterial, lagra, redigera och naturligtvis även spela upp videofilmer är en stark fördel. Det vi gillar med KIBI Media är att tjänsterna inte bara erbjuder nya möjligheter, men också att KIBI Media kan anpassas till nya verksamhetsbehov. Exempelvis kan Mediarkivet, nyttjat på rätt sätt, möjliggöra en minskning av antalet sjukresor vilket är till gagn för både patienter och vården. Norrbotten är ett stort län med stora avstånd.

Samarbetet med KIBI då, hur har det fungerat?
– Överlag måste jag säga väldigt bra. Komplexa projekt som pågår i flera år går alltid i vågor och det gäller att vara tydlig och pragmatisk och ha en röd tråd som beställare. Jag uppfattar att KIBI genomgående varit lyhörda och snabbt tagit till sig förbättringsförslag utifrån vår behovsbild. Att KIBI också har ett kompromisslöst synsätt beträffande patientsäkerhet och att man har total koll på t ex patientdatalagen är också något som vi uppskattar.

KIBI Media används idag som bildvisare generellt inom hela NLL och vårdpersonal kan själva lagra foto, film och rapporter. Projektet beräknas vara slutfört i mars 2016 efter pilotprojekt med direktanslutna endoskop och redan nu planerar man ett breddinförande av exempelvis direktanslutna endoskop, spaltkameror, operationsmikroskop mm.
– Det känns bra, vi går från klarhet till klarhet och vetskapen om att vi bidrar till att förbättra vården är naturligtvis mycket glädjande, avslutar Torbjörn Wikström.

Publicerad: 2016-02-05
Dela sidan
Facebook Linkedin E-mail

Hur kan vi hjälpa dig?

Logotype

KIBI bidrar till en bättre vård i hela Norden. Våra lösningar för medicinsk dokumentation och diagnostik används i dag på fler än 100 nordiska sjukhus och vårdcentraler av alla storlekar inom primärvården, öppenvården och slutenvården.

Adress
Sveavägen 155
S-113 46, Stockholm
+46 (0)8 519 33 700
info@kibi.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skriv in koden: captcha

Följ oss

Linkedin LinkedIn