Logotype
Logotype
Logotype

Vår vision

Vår vision är att bidra till en bättre hälso- och sjukvård i hela Norden. Det gör vi genom att erbjuda säkra, innovativa och effektiva eHälsolösningar.

Vår verksamhet

KIBI grundades 1998 och vi har idag kontor i Sverige, Finland och Danmark. Vårt huvudkontor finns i Stockholm. Vår främsta och viktigaste resurs är vår personal som med sin kompetens och sitt engagemang bidrar till KIBIs framgång och tillväxt. Idag använder fler än hundra nordiska sjukhus och vårdcentraler av alla storlekar inom primärvården, öppenvården och slutenvården, våra produkter och lösningar inom medicinsk dokumentation och diagnostik.

Vårt utvecklingsarbete

Ledorden i vår utvecklingsstrategi är användarvänlighet och kvalitet. Vår kanske viktigaste uppgift på KIBI är att lyssna, förstå och ha en öppen attityd till förändringar. För att vara ständigt relevanta och erbjuda rätt tjänster för rätt verksamhet, involverar vi alltid vårdverksamheten tidigt i alla utvecklingsprojekt. På så sätt ser vi till att alla våra tjänster och förbättringsprocesser utgår från de behov som vårdverksamheten identifierat. Utvecklingsarbetet hos oss är nära sammanvävt med vårt kvalitetsarbete för att säkerställa att vi fortsätter att leverera de bästa tjänsterna inom eHälsa även i framtiden.

Vårt leveransarbete

Kunden har alltid rätt brukar det heta. Det har vi på KIBI alltid vetat. Genom vårt nya leveransprocess ser vi till att du som är kund från allra första sekund involveras i de tjänster som du har beställt. Vi delar in leveransen i två delar: under sälj- och leverensarbetet samverkar vår säljavdelning nära med våra leveranskonsulter så att du som kund ständigt är med i processen genom implementeringen, uppdateringar och vidare till after sales-support. Där sker kontinuerliga uppföljningar och säkerställande att certifieringsprocesser och regleverk efterlevs. På så sätt säkerställs en smidig övergång från sälj till leverans och uppföjlning. Tryggt, sömlöst och smidigt.

Vårt kvalitetsarbete

Vårt kvalitetsarbete är en viktig del av den dagliga verksamheten. Vi följer ISO 13485 genom alla delprocesser – från idéstadiet till alla återkopplingsprocesser med kunden efter leverans. På så sätt säkerställer vi högsta kvalitet för våra kunder och för våra medarbetare.

Ledningsgrupp

Styrelse

Hur kan vi hjälpa dig?

Logotype

KIBI bidrar till en bättre vård i hela Norden. Våra lösningar för medicinsk dokumentation och diagnostik används i dag på fler än 100 nordiska sjukhus och vårdcentraler av alla storlekar inom primärvården, öppenvården och slutenvården.

Adress
Sveavägen 155
S-113 46, Stockholm
+46 (0)8 519 33 700
info@kibi.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Skriv in koden: captcha

Följ oss

Linkedin LinkedIn